Eksperci w produkcji przepływomierzy cieczy oraz urządzeń do pomiaru poziomu
Infolinia: Pon - Pt od 7:00 do 15:30
+48 32 302 90 52+48 32 301 70 35+48 602 179 979+48 600 053 833
W ofercie produkcyjno - handlowej posiadamy szeroki asortyment urządzeń do pomiaru przepływu: przepływomierze elektromagnetyczne, przepływomierze ultradźwiękowe, przepływomierze do kanałów otwartych, przegrody np. trójkątne, zwężki pomiarowe różnego typu (Venturi'iego, Palmer'a & Bowlus"a, Parshall'a), wodomierze. Ponadto proponujemy usługę kalibracji i wzorcowania przepływomierzy na nowoczesnej stacji prób w zakresie średnic od DN50 do DN800.
Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10
Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10
Przepływomierz elektromagnetyczny typu MTF-10 przeznaczony jest do pomiaru przepływu cieczy w zamkniętych instalacjach rurociągowych. Mierzy przepływ cieczy prądoprzewodzących czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i obojętnych chemicznie oraz prądoprzewodzących mieszanin i pulp. Karta katalogowa urządzenia do wyświetlenia lub pobrania:  /materialy/_upload/mtf-10.pdf (kliknij).
więcej
Przepływomierz elektromagnetyczny UniEMP-05
Przepływomierz elektromagnetyczny UniEMP-05
Przepływomierz elektromagnetyczny typu UniEMP-05 przeznaczony jest do pomiaru przepływu cieczy w zamkniętych instalacjach rurociągowych. Mierzy przepływ cieczy prądoprzewodzących czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i obojętnych chemicznie oraz prądoprzewodzących mieszanin i pulp.
więcej
Ultradźwiękowy miernik przepływu UniSonic F
Ultradźwiękowy miernik przepływu UniSonic F
UniSonic F przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów przepływu w kanałach otwartych przy wykorzystaniu zwężek pomiarowych oraz przelewów mierniczych.
więcej
Ultradźwiękowy bateryjny miernik przepływu UniSonic FB
Ultradźwiękowy bateryjny miernik przepływu UniSonic FB
UniSonic FB jest bateryjnym ultradźwiękowym licznikiem przepływu przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów przepływu w kanałach otwartych przy wykorzystaniu zwężek pomiarowych oraz przelewów mierniczych.
więcej
Ultradźwiękowy pomiar przepływu UniSonic HFB
Ultradźwiękowy pomiar przepływu UniSonic HFB
UniSonic HFB jest bateryjnym ultradźwiękowym miernikiem przepływu przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów przepływu w kanałach otwartych przy wykorzystaniu zwężek pomiarowych oraz przelewów mierniczych.
więcej
Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL3085
Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL3085
Przepływomierze ultradźwiękowe FLOMIC FL3085 są przeznaczone do pomiaru cieczy w rurociągach gwarantujących przepływ pełnym przekrojem rury.
więcej
Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL3005
Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL3005
Bateryjnie zasilane przepływomierze ultradźwiękowe typu FLOMIC FL3005 z sondami montowanymi bezpośrednio na rurociagu są przeznaczone do pomiaru przepływającego medium w rurociągach gwarantujących przepływ pełnym przekrojem rury.
więcej
Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL50x4(5)
Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL50x4(5)
Bateryjnie zasilane przepływomierze ultradźwiękowe FLOMIC FL50xx mają zastosowanie do pomiarów ilości przepływającego medium i jego ciśnienia.
więcej
Przepływomierz ultradźwiękowy SONOELIS SE4015(25)
Przepływomierz ultradźwiękowy SONOELIS SE4015(25)
Przepływomierze ultradźwiękowe SONOELIS SE4015 (pomiar w jednym kierunku) i SONOELIS SE4025 (pomiar w dwóch kierunkach) są przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy prądoprzewodzących i nieprzewodzących oraz agresywnych chemicznie w rurociągach.
więcej
Przepływomierz ultradźwiękowy SONOELIS SE804x, 806x
Przepływomierz ultradźwiękowy SONOELIS SE804x, 806x
Przepływomierze ultradźwiękowe typu SONOELIS SE804x (pomiar w 1 kierunku), SONOELIS SE806x (pomiar w 2 kierunkach) z sondami montowanymi bezpośrednio na rurociągu są przeznaczone do pomiaru przepływającego medium w rurociągach gwarantujących przepływ pełnym przekrojem rury.
więcej
Przepływomierz ultradźwiękowy SONOELIS SE404(6)x
Przepływomierz ultradźwiękowy SONOELIS SE404(6)x
Przepływomierze ultradźwiękowe SONOELIS SE404x (pomiar w jednym kierunku) i SONOELIS SE406x (pomiar w dwóch kierunkach) są przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy prądoprzewodzących i nieprzewodzących oraz agresywnych chemicznie w rurociągach.
więcej
Ciepłomierz ultradźwiękowy SONOTHERM SN-3070(30)(40)
Ciepłomierz ultradźwiękowy SONOTHERM SN-3070(30)(40)
Ciepłomierz ultradźwiękowy SONOTHERM SN3070; 3030; 3040 jest przeznaczony do pomiaru ilości zużytego ciepła.
więcej
W ofercie produkcyjno - handlowej posiadamy: ultradźwiękowe mierniki poziomu również z zasilaniem bateryjnym, pływakowe sygnalizatory (regulatory) poziomu MAC3 również w wykonaniu EX, radarowe mierniki poziomu również do materiałów sypkich, szlamów itp., utradźwiękowe mierniki poziomu osadu w reaktorach biologicznych.
Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic L
Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic L
UniSonic L przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, miernikach przepływu w kanałach otwartych, itp.
więcej
Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic HL
Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic HL
UniSonic HL przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, miernikach przepływu w kanałach otwartych.
więcej
Ultradźwiękowy bateryjny miernik poziomu UniSonic HLB
Ultradźwiękowy bateryjny miernik poziomu UniSonic HLB
UniSonic HLB jest bateryjnym ultradźwiękowym miernikiem poziomu przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Podstawowe zastosowanie znajduje w aplikacjach związanych z pracą w środowisku o 100% nasyceniu parą wodną z możliwością długotrwałego zalewania cieczą w miejscach pozbawionych stałej sieci zasilającej.
więcej
Pływakowy sygnalizator (regulator) poziomu cieczy typu MAC-3
Pływakowy sygnalizator (regulator) poziomu cieczy typu MAC-3
Pływakowy sygnalizator poziomu cieczy typu MAC-3 jest przeznaczony do sygnalizacji lub regulacji poziomu cieczy takich jak woda zwykła, roztwory, ścieki, szlamy, oleje w zbiornikach otwartych i zamkniętych.
więcej
W ofercie produkcyjno - handlowej posiadamy jedno i dwu kanałowe mierniki do pomiarów fizyko - chemicznych takich jak odczyn pH, redox, przewodność, ilość tlenu rozposzczonego.
Pomiary fizykochemiczne
Pomiary fizykochemiczne
Monitor 2 przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów  zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, redox  lub konduktancji (przewodności właściwej) roztworów wodnych oraz mętności i koncentracji osadu.
więcej
Zapytaj
o ofertę