Eksperci w produkcji przepływomierzy cieczy oraz urządzeń do pomiaru poziomu
Infolinia: Pon - Pt od 7:00 do 15:30
+48 32 302 90 52+48 32 301 70 35+48 602 179 979+48 600 053 833

Pomiary fizykochemiczne

powrót
Pomiary fizykochemiczne
Monitor 2 przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów  zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, redox  lub konduktancji (przewodności właściwej) roztworów wodnych oraz mętności i koncentracji osadu.
Monitor 2 przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów  zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, redox  lub konduktancji (przewodności właściwej) roztworów wodnych oraz mętności i koncentracji osadu. Podstawowe zastosowanie znajduje przy  badaniu  i kontroli   wód  w  przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, stacjach kontroli zanieczyszczeń wód, ujęciach wody pitnej, itp.

OPIS TECHNICZNY

       Monitor 2 składa się z przetwornika pomiarowego oraz odpowiednich sond pomiarowych. Sterowany mikroprocesorem przetwornik  wyposażony jest w graficzny wyświetlacz LCD (128x128) do prezentacji wartości pomiarowych i parametrów systemu. Rozbudowane menu umożliwia pełną kontrolę parametrów przetwornika oraz podgląd wszystkich wejść i wyjść pomiarowych. Przyrząd wyposażony jest w trzy izolowane galwanicznie, dowolnie programowalne  wyjścia prądowe 0/4-20mA (odwzorowanie mierzonych parametrów oraz temperatury), pięć  przekaźników swobodnie programowanych oraz opcjonalnie w wyjście cyfrowe RS-485 (protokół MODBUS, PROFIBUS-DP lub inny).
      Do przetwornika można podłączyć sondę konduktancji, pH, redox, O2, lub ich dowolną kombinację (np. O2 + O2, O2 + redox,  konduktancja + pH  itp.).

ZASADA POMIARU

      Sonda tlenowa wykonana jest  w  postaci   ogniwa Clarka typu polarograficznego oddzielonego od badanej cieczy membraną z folii przepuszczalnej dla tlenu.
       Pomiar pH/redox odbywa się przy pomocy szklanego czujnika   wykonanego  w  postaci   pary elektrod stanowiących zespolone ogniwo pomiarowe, będące źródłem napięcia (siły elektromotorycznej), którego wielkość zależy od aktywności jonów wodorowych zawartych w roztworze (dla pH) lub zdolności substancji zawartych w roztworze do utlenienia lub redukcji (dla redox).
      Pomiar przewodności odbywa się w zależności od zakresu przy użyciu sondy dwu- lub czteroelektrodowej. Wartość przewodności wyliczana jest na podstawie pomiaru napięcia na elektrodach  sondy, wywołanego przepływem przez badany roztwór (elektrolit) prądu zmiennego.
       Każda z sond posiada wbudowany termistor umożliwiający  pomiar temperatury cieczy i precyzyjną korekcję mierzonego parametru w szerokim  zakresie  zmian temperatury.
      W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w celu ułatwienia montażu na obiekcie, wszystkie sondy  mocowane są w głowicach zanurzeniowych lub przepływowych.

Parametry techniczne
 
Zakras pomiarowy dla O2                           od 0 do 20 mg/l O2
Zakres pomiarowy dla pH                    od 0 do 14 pH
Zakres pomiarowy dla redox od -1500 do +1500 mV
Zakres pomiarowy dla przewodności     od 0 do 200 µS/cm; od 0,2 do 50 mS/cm
Kalibracja automatyczna
Kompensacja temperatury     manualna lub automatyczna
Wyjścia analogowe                                                                                                                                                                                                                                     trzy programowalne, izolowane galwanicznie wyjścia prądowe 0-20 mA, 4-20 mA lub 20-0 mA, 20-4 mA, max. obciążenie 750 om, wartości pomiarowe/temperatura
Wyjścia cyfrowe pięć przekaźników programowalnych do sygnalizacji przekroczenia wartości alarmowych
Interfrejs sieciowy RS485 z protokołem MODBUS RTU, PROFIBUS-DP
Długość przewodu pomiędzy głowicą a przetwornikiem 10 m
Warunki pracy -20 - +650C, wilgotność 10 - 85%
Zasilanie 184 - 253 V~/0,1A; 18-30V=/0,4A
Klasa ochrony obudowy IP65