Eksperci w produkcji przepływomierzy cieczy oraz urządzeń do pomiaru poziomu
Infolinia: Pon - Pt od 7:00 do 15:30
+48 32 302 90 52+48 32 301 70 35+48 602 179 979+48 600 053 833

Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic L

powrót
Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic L
UniSonic L przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, miernikach przepływu w kanałach otwartych, itp.
ZASTOSOWANIE

UniSonic L przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, miernikach przepływu w kanałach otwartych, itp.

OPIS TECHNICZNY

Przyrząd składa się z przetwornika pomiarowego oraz ultradźwiękowej sondy pomiarowej. Sterowany mikroprocesorem przetwornik wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD (2x16 znaków) do prezentacji wartości pomiarowej oraz parametrów systemu. Rozbudowane menu umożliwia pełną kontrolę parametrów sondy pomiarowej oraz wyjść przetwornika. Przyrząd wyposażony jest w programowalne wyjścia prądowe 0/4-20mA, przekaźnik alarmowy oraz dwa przekaźniki do sygnalizacji przekroczenia wartości pomiarowych.

Sonda pomiarowa wyposażona jest w mikroprocesorowy kontroler sterujący, przetwarzający sygnał pomiarowy z przetwornika ultradźwiękowego sondy na wartość odległości od powierzchni cieczy i następnie w postaci cyfrowej przekazywaną do przetwornika poprzez łącze RS-485.

Sterowanie parametrami sondy pomiarowej oraz komunikacja z klawiaturą i wyświetlaczem przetwornika odbywa się poprzez oprogramowanie kontrolera sondy.

Rozwiązanie takie umożliwia znaczne oddalenie sondy pomiarowej od przetwornika (500m), a także bezpośrednie podłączenie sondy pomiarowej do sterownika PLC.

Głowica pomiarowa posiada wbudowany system usuwania skroplonej wilgoci lub tworzącej się powłoki lodowej z czołowej powierzchni promiennika ultradźwiękowego.

ZASADA POMIARU


W obudowie sondy pomiarowej znajduje się przetwornik ultradźwiękowy oraz czujnik temperatury. Przetwornik emituje serie impulsów ultradźwiękowych, które odbijają się od powierzchni medium i w postaci echa wracają z powrotem do przetwornika. UniSonic przetwarza odebrane echo przy pomocy opracowanego przez Uniprod systemu IDEAL®. System ten dzięki specjalnej filtracji potrafi rozróżnić echa prawdziwe - odbite od materiału oraz fałszywe - pochodzące od zakłóceń elektrycznych i akustycznych. Zmierzony czas, w którym impuls przebywa drogę od sondy do powierzchni medium i z powrotem, jest przeliczany na odległość która po przetworzeniu na postać cyfrową przekazywana jest do przetwornika lub sterownika PLC.


Zakres pomiarowy 0.3 do 8 m
Dokładność pomiaru 2.0 mm (0.3 - 2.0 m)
0.25% zakresu (2.0 - 8.0 m)
Rozdzielczość 1.0 mm
Kąt wiązki 100 dla - 3dB
Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
Temperatura pracy Sonda: -40 / +600 C
Przetwornik: -20 / +600 C
Długość przewodów
sonda / przetwornik
10/do 500 m
Kompensacja temperatury Manualna/automatyczna
Wyjścia analogowe Wyjście prądowe 4-20mA lub 20-4mA, max. obciążenie 750,
Wyjścia cyfrowe 1 przekaźnik alarmowy, 2 przekaźniki programowalne do sygnalizacji przekroczenia wartości alarmowych, 250V~ / 1A
Zasilanie 230V ~, max. 5VA 18 - 30V =, max. 0,05A
Klasa ochrony obudowy IP68 - sonda pomiarowa
IP65 - przetwornik