Eksperci w produkcji przepływomierzy cieczy oraz urządzeń do pomiaru poziomu
Infolinia: Pon - Pt od 7:00 do 15:30
+48 32 302 90 52+48 32 301 70 35+48 602 179 979+48 600 053 833

Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL50x4(5)

powrót
Przepływomierz ultradźwiękowy FLOMIC FL50x4(5)
Bateryjnie zasilane przepływomierze ultradźwiękowe FLOMIC FL50xx mają zastosowanie do pomiarów ilości przepływającego medium i jego ciśnienia.
Bateryjnie zasilane przepływomierze ultradźwiękowe FLOMIC FL50xx mają zastosowanie do pomiarów ilości przepływającego medium i jego ciśnienia, np. wody w rurociągach w systemach rozproszonych oraz innych aplikacjach przemysłowych, a także mogą być użyte zamiast wodomierzy mechanicznych, gwarantując bardzo dokładny pomiar w trakcie całego okresu stosowania. Urządzenia wykonane są w klasie ochrony IP68. Przepływomierze nie potrzebują dostępu do sieci zasilającej, nie posiadają zużywających się części mechanicznych i nie powodują dodatkowych strat ciśnienia hydraulicznego.

Techniczne parametry i cechy przepływomierzy FLOMIC FL czynią je odpowiednimi nie tylko do pomiarów zużycia wody lub innego medium, ale również do badania szczelności instalacji rurociągowych (sieci). Sygnały nadawane przez urządzenia poprzez system transmisji danych mogą być przekazywane do nadrzędnego komputera monitorującego sieć. Sygnały te mogą również służyć do automatycznego sterowania innymi urządzeniami lub automatycznego sterowania całą siecią.

Zasada działania polega na pomiarze różnicy czasów przejścia przez ciecz fali ultradźwiękowej emitowanej naprzemiennie pomiędzy czujnikami pomiarowymi zamontowanymi w czujniku przepływomierza. W przypadku braku przepływu, czasy te w obu kierunkach są jednakowe. Gdy fala rozchodzi się przeciwnie do kierunku przepływającej cieczy, prędkość propagacji jest mniejsza niż mierzona w kierunku zgodnym z ruchem cieczy. Mierzona różnica czasów przejścia jest proporcjonalna do prędkości cieczy w rurociągu. W standardowej wersji przepływomierz podaje przepływ chwilowy w m3/h oraz przepływ sumaryczny w m3. Wielkości pomiarowe są konwertowane na impulsy i przekazywane do dalszego wykorzystania.

FLOMIC FL-50xx nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania, ponieważ zasilany jest z własnej baterii, której żywotność wynosi minimum 4 lata.

Oprócz pomiaru chwilowego i sumarycznego objętości cieczy wyświetlanego na ekranie LCD przetwornika, dane te są przechowywane w pamięci urządzenia i mogą być przekazywane do nadrzędnych systemów sterowania i monitorowania. Opcjonalnie przepływomierz może posiadać:
  • pomiar natężenia przepływu w dwóch kierunkach z wizualnym i elektronicznym wskazaniem kierunku przepływu,
  • pomiar i wizualną prezentację na ekranie przetwornika wielkości ciśnienia w rurociągu w zakresie od 1 - 6 bar,
  • wyjście prądowe 4 - 20 mA do monitorowania natężenia przepływu i wielkości ciśnienia w rurociągu,
  • dedykowaną wielkość pamięci dla użytkownika na gromadzenie danych z okresami próbkowania od 1 minuty do 1 roku,
  • możliwość aktualizacji oraz odczytywania danych poprzez łącze USB lub interfejs RS485,
  • połączenie do odczytywania i pobierania danych poprzez moduł GSM,
  • możliwość prezentacji danych w innych jednostkach, np. Gal/min, litry/sec,
  • możliwość stosowania urządzenia w instalacjach wody pitnej,
  • możliwość zasilania urządzenia z pętli prądowej 4 - 20 mA.
MTF-UFL5024, MTF-U FL5025

Średnica znamionowa (DN) 32 40 50 65 80 100 125 150 200*
Przepływ maksymalny Q4 [m3 /h] 12.5 20 31.25 50 78.75 125 200 312.5 500
Przepływ nominalny Q3 [m3 /h] 10 16 25 40 63 100 160 250 400
Przepływ minimalny Q1 [m3 /h] 0.04 0.064 0.1 0.16 0.200 0.317 0.508 0.794 1.270
Stała wyjścia impulsowego Ki [l/imp] 10 10 25 50 50 100 100 100 250
Stosunek przepływu Q3 /Q1 250 315

MTF-UFL5044, MTF-UFL5045

Średnica znamionowa (DN) 65 80 100 125 150 200*
Przepływ maksymalny Q4 [m3 /h] 50 79 125 200 313 500
Przepływ nominalny Q3 [m3/h] 40 63 100 160 250 400
Przepływ minimalny Q 1[m3 /h] 0.127 0.157 0.25 0.4 0.625 1.0
Stała wyjścia impulsowego Ki [l/imp] 50 50 100 100 100 250
Stosunek przepływu Q3 /Q1 315 400

MTF-UFL5034, MTF-UFL5035

Średnica znamionowa (DN) 32 40 50 65 80 100 125 150 200* 250* 300*
Przepływ maksymalny Q4 [m3 /h] 20 31.25 50 78.75 125 200 250 312.5 500 787.5 1250
Przepływ nominalny Q3 [m3 /h] 16 25 40 63 100 160 200 250 400 630 1000
Przepływ minimalny Q1 [m3 /h] 0.05 0.079 0.127 0.2 0.25 0.4 0.5 0.625 1.0 1.575 2.50
Stała wyjścia impulsowego Ki [l/imp] 10 10 25 50 50 100 100 100 250 250 500
Stosunek przepływu Q3/Q1 315 400

MTF-UFL5054, MTF-UFL5055

Średnica znamionowa (DN) 40 50 65 80 100 125 150 200* 250* 300*
Przepływ maksymalny Q4 [m3 /h] 31.25 50 78.75 125 200 250 312.5 500 787.5 1250
Przepływ nominalny Q3 [m3 /h] 25 40 63 100 160 200 250 400 630 1000
Przepływ minimalny Q1[m3 /h] 0.0625 0.1 0.157 0.2 0.32 0.4 0.5 0.8 1.26 2.0
Stała wyjścia impuls. Ki [l/imp] 10 25 50 50 100 100 100 250 250 500
Stosunek przepływu Q3 /Q1 400 500

* Przy tych wymiarach wskazania przetwornika należy pomnożyć przez 10.Zakresy ciśnień PN 16 (502X, 504X; 503X, 505X od DN 100 do DN 300)
lub PN 40 (503X, 505X)
Zakresy temperatur - T50 (5024, 5044, 5034, 5054)
- T90 (5025, 5045)
- T130 (5035, 5055)
Flow profile sensitivity class U10, D5 for single-beam sensors, U5, D3 for dual-beam sensors
U10S, D5 for single-beam sensors DN32
Zakłócenia elektromag. Klasa E1, E2
Cykl pomiarowy 1s
Wyświetlacz Linia pojedyncza 8-miejsc, LC
Zasilanie Litjium battery 3.6 V/19Ah, maksymalna żywotność 8 lat
Stopień ochrony IP 68
Sygnały wyjścia

(**opcja - dodatkowe akcesoria)
One-directional flowrate measurement, passive impulse output
U=3 to 30V, I= 0.002 to 10 mA1 timp = 30 ms
** Passive current output 4 to 20 mA, U = 10 to 24 V (flow rate or pressure)
** Bi-directional flowrate measurement, 2 passive impulse outputs (one for each flow direction)
U = 3 to 30V, I = 0.002 to 10mA1 timp = 30ms
** Bi-directional flowrate measurement, passive current output 4 to 20mA, U = 10 to 24V, passive NIMOS-FET relay-type output to indicate flow direction in combination with current output
** Optically insulated interface for USB, RS 232, RS 232 + USB convertor
** Pressure sensor ( not for remote version where the temperature is above 120 0 C)
** GSM module